W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik W Centrum Nauki Kopernik

    HOME --> CHEMIA - ARCHIWUM

Miniaturki 2011             Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie.

 

NOBEL Z CHEMII 2016

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Laureatami zostali Jean Pierre-Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart i Bernard R. Feringa. Naukowcy zostali nagrodzeni za stworzenie i syntezę maszyn molekularnych - pojedynczych cząstek, które mogą wykonywać pracę. Przypominają podnośniki, mięśnie i silniki, ale w skali mikro, a nawet nano.
Maszyny molekularne będą najprawdopodobniej wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów przechowywania energii. Ale być może powstaną także nanoroboty do podawania leków wprost do chorych komórek lub ich usuwania.

Twarze noblistów z chemii 2016

Sauvage (71 lat) jest emerytowanym profesorem University of Strasbourg i dyrektorem ds badań we francuskim CNRS. Stoddart (74 lat) jest profesorem chemii na Northwestern University w Evanston (Illinois, USA). Feringa (65 lat) jest profesorem chemii organicznej na holenderskim uniwersytecie w Groningen.
Mikromaszyny
Pierwszy krok w kierunku tworzenia mikromaszyn uczynił Jean-Pierre Sauvage w 1983 r., gdy połączył dwie cząsteczki o kształcie pierścieni w łańcuch (zwany katenanem). Zwykle cząsteczki w związkach są połączone silnymi wiązaniami kowalencyjnymi, w których atomy dzielą wspólne elektrony, ale w takim łańcuchu są one sczepione w sposób mechaniczny, więc mają więcej swobody. Ma to istotne znaczenie - aby maszyna mogła wykonywać pracę, musi się składać z ruchomych części. Dwa splecione pierścienie w katenanach spełniają ten warunek.
Drugi krok wykonał Fraser Stoddart w 1991 r., gdy opracował rotaksany. To cała klasa cząsteczek, które wyglądają jak pierścień nanizany na oś. Taki pierścień może się obracać wokół niej niczym molekularne łożysko.
Z kolei Bernard Feringa w 1999 r. opracował pierwszy molekularny silnik. Udało mu się stworzyć cząsteczkę, która pełniła funkcję obracającego się w jednym kierunku wirnika. Potrafiła ona obrócić szklanym walcem, który był 10 tys. razy większy od niej. Prof. Feringa zaprojektował również cząsteczkę, którą można nazwać nanosamochodem - do transportowania większych ciężarów.

Mikromaszyna

Przełomowym osiągnięciem tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii jest to, że udało im się wyprowadzić układy cząsteczek chemicznych ze stabilnych stanów równowagi, w której zwykle przebywają, i wprowadzić je do stanów o wyższych energiach, w których można sterować ich ruchami - co pozwala wykonywać pracę.

Źródło: Gazeta Wyborcza art. Michała Roleckiego i Michał Skubika


NOBEL Z CHEMII 2015

Twarze noblistów z chemii 2015

Nagrodę Nobla otrzymali Tomasa Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar. Komisja przyznająca tę prestiżową nagrodę uhonorowała naukowców za „wyjaśnienie działania mechanizmów, dzięki którym komórki są w stanie naprawiać stale powstające uszkodzenia DNA”.
Tomas Lindahl urodził się w 1938 r. w Sztokholmie. Jest szwedzkim specjalistą od badań nad rakiem. Paul Modrich to amerykański naukowiec. Jest profesorem biochemii na Duke University. Aziz Sancar urodził się w 1946 r. w Savur w Turcji. Jest kurdyjskim naukowcem specjalizującym się w zagadnieniach związanych z  naprawą DNA. To pierwszy uczony z Turcji nagrodzony Noblem.
Komórki budujące nasze ciało dzielą się nieustannie. Podziałowi podlegają wszystkie jej elementy, w tym najważniejszy: łańcuch DNA. Cała nić DNA znajdująca się w jednej ludzkiej komórce ma około sześciu miliardów par zasad. Gdyby ją rozwinąć, miałaby dwa metry długości. Nic więc dziwnego, że podczas podziałów może w niej dojść do błędów. Niektóre zachodzą w wyniku czynników wewnętrznych, a do niektórych dochodzi pod wpływem czynników zewnętrznych, m.in. promieniowania UV czy dymu tytoniowego.
DNA to jedyny element w komórce, który istnieje przez cały czas jej życia i przez cały ten czas jest narażony na uszkodzenia. Naukowcy obliczyli, że w pojedynczej komórce w ciągu zaledwie godziny może dojść do kilkunastu błędów w nici DNA. Każde takie uszkodzenie może zaś zapoczątkować samobójczą śmierć komórki lub doprowadzić do powstania nowotworu.
Dlatego komórka wykształciła mechanizmy obronne. Posiada tysiące różnych białek, które zajmują się rozpoznawaniem uszkodzeń i naprawą DNA. To właśnie za odkrycie, jak komórka radzi sobie z tym problemem, uhonorowano tegorocznych Noblistów.
Jednak nie wszystkie wady udaje się jej naprawić. Dzieje się tak choćby dlatego, że wraz ze starzeniem się organizmu przy każdym podziale tworzy się tak dużo błędów, że komórka po prostu nie nadąża z ich usuwaniem. Niekiedy nie radzi sobie także z wyjątkowo groźnymi uszkodzeniami, które mogą dać początek nowotworom. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że każdej zdrowej komórce przy każdym podziale grozi wejście na drogę tworzenia raka i tylko od sprawności mechanizmów naprawczych zależy, czy tak się nie stanie. A gdy już zdrowa komórka nabierze cech nowotworowych, nie jest łatwo ją ujarzmić. W jej DNA powstaje mnóstwo błędów, które nie poddają się mechanizmom naprawczym i nie chcą popełnić samobójstwa. Dzielą się nadal i nie tylko powielają powstałe już błędy, ale także tworzą się nowe wady.
Rozszyfrowanie mechanizmów naprawy błędów w DNA daje nadzieję na opracowanie nowych metod walki z nowotworami, a może i opracowanie eliksiru młodości?

Źródło: art. „Nobel z chemii za ustalenie, jak naprawia się DNA” Doroty Romanowskiej w portalu Newsweek.pl


Synteza amoniaku

wzór strukturalny amoniaku

N2 + 3H2 --> 2NH3

Gdybyśmy nie nauczyli się produkcji amoniaku, około połowy z nas nie byłoby dziś na Ziemi. Wyjałowione gleby nie zdołałyby bowiem wyżywić takiej armii ludzi. Rozpoczęta sto lat temu era nawozów azotowych zapewniła urodzaj i zmieniła planetę - na dobre i złe.
W czerwcu 1920 r. w Sztokholmie odbyła się (pierwsza po wielu latach przerwy spowodowanej I wojną światową) uroczystość wręczenia Nagród Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Przekazano zaległe wyróżnienia laureatom w obu dziedzinach za rok 1918. Był to moment tryumfu niemieckich uczonych. Nagrodę w dziedzinie fizyki odebrał Max Planck, pionier mechaniki kwantowej, a w chemii - Fritz Haber, którego uhonorowano za opracowanie syntezy amoniaku.
Haber był doskonałym, lecz kontrowersyjnym uczonym. Z jednej strony dał światu syntezę amoniaku, z drugiej - opracował wytwarzanie trujących gazów, których niemiecka armia użyła podczas I wojny światowej. Co więcej, jako dowódca grupy chemicznej utworzonej przy pruskim Ministerstwie Wojny osobiście kierował atakami gazowymi, m.in. w bitwie z Rosjanami w czerwcu 1915 r. pod Bolimowem koło Skierniewic.
Synteza amoniaku zrewolucjonizowała rolnictwo, oddalając widmo głodu i przygotowując grunt pod eksplozję demograficzną.

więcej

Opracowano na podstawie art. „Cudowna synteza” Andrzeja Hołdysa
w miesięczniku „Wiedza i Życie”Państwo Curie w komiksie (autorka - Sylwia Restecka)

komiks


NOBEL Z CHEMII 2014

Nobliści z chemii

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana. Laureaci to Eric Betzig, Stefan W. Hell i William E. Moerner. Uhonorowano ich za opracowanie mikroskopu fluorescencyjnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. „Dzięki opracowaniu mikroskopii fluorescencyjnej można dziś badać żywe komórki na poziomie najdrobniejszych cząsteczek” - uzasadnił Komitet Noblowski przyznanie tegorocznej nagrody. Prace noblistów „sprowadziły mikroskopię optyczną do nanowymiarów” (1 milimetr to 1 milion nanometrów). Laureaci pokonali barierę mikroskopii optycznej – tzw. granicę Abbego. W 1873 r. Ernst Abbe przedstawił matematyczne wyliczenia pokazujące, że za pomocą mikroskopu optycznego nie da się oglądać obiektów mniejszych niż 0,2 mikrometry (200 nanometrów), bo taka jest natura fal świetlnych. Mikroskop fluorescencyjny pozwala obserwować obiekty znacznie mniejsze, rzędu kilkunastu nanometrów. Laureaci wykorzystali zjawisko „świecenia” niektórych substancji w ciemności - fluorescencję. Jak do niej dochodzi? Elektron pod wpływem fotonów (światła), zderzeń pomiędzy atomami lub wysokiej temperatury może przemieścić się na wyższą powłokę. Atom, w którym wystąpiła taka sytuacja nazywamy wzbudzonym. Elektron znajdujący się na wyższej powłoce dąży do tego, by powrócić do stanu podstawowego. Takiemu zjawisku towarzyszy wydzielenie energii. Niektóre substancje emitują tę energię w postaci światła. Noblista Niemiec Stefan Hell (ur. w 1962 r. w Rumunii) w 2000 r. opracował pierwszy mikroskop fluorescencyjny STED, a raczej nanoskop STED (od Stimulated Emission Depletion). Nobliści Amerykanie William E. Moerner i Eric Betzig podeszli do problemu bariery Abbego w sposób niezależny od Hella. Zajęli się pobudzaniem i mierzeniem rozbłysków pojedynczych molekuł (cząsteczek). Prowadzone niezależnie próby Moernera i Betziga zakończyły się powodzeniem w połowie ubiegłej dekady. Metody opracowane przez Erica Betziga, Stefana Hella i Williama Moernera doprowadziły do kilku technik nanoskopii używanych dziś powszechnie na całym świecie. Dzięki badaniom laureatów udało się zajrzeć do „nanoświata”. „Praca laureatów umożliwiła badanie procesów molekularnych w czasie rzeczywistym, czytanie kodu DNA czy śledzenie białek zaangażowanych w powstawanie choroby Parkinsona, Alzheimera czy Huntingtona. Pokazała także zmiany strukturalne zachodzące w neuronach w mózgu w procesie uczenia się” – podkreślił Sven Lidin ze Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk.


NOBEL Z CHEMII 2013

Nobliści z chemii„To nagroda za chemiczne eksperymenty w cyberprzestrzeni” - napisał Komitet Noblowski. Laureaci „stworzyli podstawy pod potężne programy, których używamy, aby zrozumieć i przewidywać procesy chemiczne”. Reakcje chemiczne zachodzą z gigantyczną prędkością. W ułamku milisekundy elektrony przeskakują z okolic jednego jądra atomowego do drugiego. W klasycznej chemii problemem było nadążenie za tymi procesami, bo praktycznie niemożliwe było prześledzenie każdego etapu takiej reakcji. Dzięki wieloskalowym modelom złożonych systemów chemicznych nagrodzonym Noblem z chemii, naukowcy mogą wykorzystując komputery uchwycić te zmiany. Przy pomocy programów komputerowych, wykorzystujących idee zaproponowane przez Karplusa, Levitta i Warshela, chemicy mogą teraz już przed przystąpieniem do rzeczywistych eksperymentów przewidywać, jak zachowają się badane cząsteczki. To oznacza, że w 90 procentach przypadków wcześniej wiedzą, na jakie badania szkoda czasu i pieniędzy. Dzięki temu szybciej niż kiedyś powstają nowe leki czy nowe materiały.


Pierwiastek o liczbie atomowej 115 istnieje

Międzynarodowy zespół fizyków z Uniwersytetu w Lund znalazł dowody, że superciężki pierwiastek o liczbie atomowej 115 rzeczywiście istnieje (po raz pierwszy zaobserwowano go w 2003 roku). Pierwiastek 115 nie ma jeszcze nazwy z prawdziwego zdarzenia, więc czasowo znany jest jako „Ununpentium”, w skrócie Uup. Nazwa Ununpentium pochodzi z łaciny i greki, oznacza zbitkę cyfr „jeden-jeden-pięć”. Istnienie pierwiastka zostało potwierdzone w centrum badawczym GSI w Niemczech. Naukowcy bombardowali cienką warstwę pierwiastka americium (243) jonami wapnia. W wyniku zderzeń powstawał pierwiastek z liczbą atomową 115, o czym świadczył „odblask” wychwytywany w promieniach X. Badacze zebrali sporo danych na temat ununpentium. Dzięki temu lepiej zrozumiemy, co dzieje się w jego super-ciężkim jądrze. Teraz międzynarodowe gremium fizyczno-chemiczne nada pierwiastkowi nazwę.


Co się kryje w czekoladzie?

Czekolada posiada korzystny wpływ na zdrowie. Obniża ciśnienie tętnicze i poziom cholesterolu (jest bogata w procyjanidyny), działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. model cząsteczkiCzekolada zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca oraz udaru mózgu. Obfituje w antyoksydanty, więc chroni przed rakiem.uproszczony wsór chemiczny fenyloetyloaminyZawiera fenyloetyloaminę (PEA), należącą do grupy endorfin, które stymulują pozytywną energię oraz uczucie szczęścia. Właśnie dzięki niej tak poprawia samopoczucie i nastrój. Badania wykazały, że jedzenie czekolady może wprawić nawet w nastrój podobny do zakochania. Po czekoladę chętnie sięgają uczniowie i studenci podczas nauki. Flawonole wspomagają bowiem pracę mózgu poprzez zwiększanie dopływu krwi. Czekolada to też wspaniałe źródło energii. Przydaje się więc nie tylko alpinistom podczas wspinaczek. Warto ją zabrać na wiosenną wycieczkę. Znajdujące się w czekoladzie cukier i kofeina wchłaniają się bowiem szybko, działają prawie natychmiast po spożyciu, a tłuszcz to źródło powolnie wykorzystywanej zapasowej energii. Czekoladę należy spożywać regularnie ale w niewielkich ilościach, bo jej nadmiar sprzyja otyłości (100 gramów czekolady to około 500 kalorii).
Jedzmy więc czekoladę - na zdrowie!


NOBEL Z CHEMII 2012

Nobliści z chemiiTegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana Amerykanom. Otrzymali ją Robert J. Lefkowitz i Brian K. Kobilka - za badania nad receptorami sprzężonymi z białkiem G.
Co to takiego???
Na to pytanie odpowiedział przedstawiciel Komitetu Noblowskiego chemik prof. Sven Lidin.
„Każdy z nas może sobie przypomnieć jak się czuł, kiedy ostatnim razem naprawdę się przestraszył. Suchość w ustach, gwałtowne bicie serca, to oznaki, że nasze ciało przygotowuje się do ucieczki lub walki. Adrenalina wypełnia organizm i wpływa na metabolizm, krążenie krwi, oddech, napięcie mięśni i wzrok. To skoordynowana reakcja miliardów pojedynczych komórek, z których składa się nasze ciało. Od dawna było wiadomo, że adrenalina nie wnika do komórek, ale zwiększenie jej stężenia wokół komórek powoduje reakcję w ich wnętrzu. Słusznie uważano, że w tym procesie musi pośredniczyć jakiś receptor, ale natura tej substancji była tajemnicą przez długi czas. Dzięki badaniom Roberta J. Lefkowitza i Briana K. Kobilki, wiemy jak wygląda ten receptor na poziomie molekularnym. Wiemy również, że jest to tylko jeden z przedstawicieli dużej rodziny receptorów, nazywanych GPCR.”
Tysiące tych receptorów istnieje w ludzkich ciałach. Mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wzroku, powonienia i smaku. Biorą udział w regulacji tętna, ciśnienie krwi, odpornośći na ból, metabolizmu glukozy i niemal każdego innego procesu fizjologicznego.
wzór aminokwasu50 proc. dzisiejszych leków wpływa na receptory GPCR, więc wiedza o tym jak są zbudowane te receptory i jak dokładnie funkcjonują pozwala tworzyć skuteczniejsze leki, powodujące mniej skutków ubocznych. Receptory GPCR mają bardzo podobną strukturę molekularną. Łańcuch tworzących je aminokwasów przechodzi przez błonę komórkową siedem razy - w tę i z powrotem.
Amerykanin Brian Kent Kobilka pochodzi z rodziny polskich imigrantów. Jego dziadek i ojciec byli piekarzami. Drugi laureat chemicznego Nobla 2012 Robert J. Lefkowitz według portalu poświęconego naukom przyrodniczym phys.org - jest wnukiem polskich Żydów, którzy wyemigrowali do USA. W dziedziństwie zaczytywał się powieściami związanymi z tematyką medyczną i detektywistyczną i już w trzeciej klasie postanowił, że zostanie lekarzem. Wybrał medycynę na Columbia University, którą ukończył jako najlepszy student na roku. Ale podczas dwuletniego stażu w National Institutes of Health w latach 1968 - 70 dał się wciągnąć w badania nad biologią receptorów.


NOBEL Z CHEMII 2011

Nobliści z chemii
     „Moim marzeniem w dzieciństwie było studiowanie inżynierii mechanicznej. Po lekturze „Tajemniczej Wyspy” (Juliusza Verne'a), którą jako chłopiec przeczytałem 25 razy, pomyślałem, że jest to najlepsza rzecz, jaką może robić człowiek. Inżynier z powieści zna się na mechanice i fizyce; tworzy podstawy funkcjonowania wyspy z niczego. Właśnie taki chciałem być”
- przyznaje noblista.

kwazikryształy
Izraelski naukowiec Daniel Shechtman został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z chemii. Uhonorowano go za odkrycie kwazikryształów. 70-letni naukowiec pracuje w Izraelskim Instytucie Technologicznym (Technion - Israel Institute of Technology) w Hajfie. Noblista, jako pierwszy zaobserwował strukturę, składającą się z regularnych układów atomów, które w żadnym miejscu się nie powtarzają. Nazwano ją kwazikryształami.
Odkrycie Shechtmana początkowo nie znalazło akceptacji w środowisku krystalografów. Niektórzy koledzy nawet go wyśmiewali. Później jednak powtórzyli eksperymenty Shechtmana i okazało się, że podobne struktury rzeczywiście istnieją. Przez długi czas nie udawało się wyjaśnić, jak to możliwe. Od tamtego czasu wyprodukowano tysiące kwazikryształów, a nawet znaleziono jeden występujący naturalnie w przyrodzie. To minerał znaleziony w rzece Chatyrka na Czukotce, który zawiera glin, miedź i żelazo. Metal w takiej formie ma niezwykłe właściwości. Przede wszystkim jest bardzo twardy. Dziś pewna szwedzka firma stosuje kwazikryształy w produkcji ostrzy żyletek i bardzo twardych igieł do chirurgii oka. Niestety, kryształy o symetrii pięciokrotnej są jednocześnie wrażliwe na pęknięcia jak szkło. Ale też słabo przewodzą prąd i nie przywierają łatwo do innych materiałów. Dlatego naukowcy eksperymentują z wykorzystaniem ich do produkcji powłok patelni, do których nie przywierałoby jedzenie, izolacji cieplnych oraz części do diod LED.
medal Wielcy się mylili
Komitet Noblowski zauważył, że przypadek Shechtmana, który początkowo spotkał się z niezrozumieniem środowiska naukowego, a następnie jego odkrycie zostało uznane i znalazło zastosowanie, jest ważną lekcją dla wszystkich uczonych. "Jednym z najzacieklejszych krytyków Daniela Shechtmana i jego kwazikryształów był Linus Pauling, dwukrotny laureat Nagrody Nobla. To pokazuje wyraźnie, że nawet największych naukowców potrafi ograniczyć konwencjonalne myślenie. Otwarty umysł i śmiałość do kwestionowania uznawanej wiedzy może w rzeczywistości być dla naukowca najważniejszą cechą charakteru" - głosi komunikat Komitetu. więcej...


Rok 2011 to „ROK MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE”.

Marii Skłodowskiej-CurieOdkrywczyni polonu i radu, jedyna kobieta, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach naukowych. W 1903 roku wspólnie z mężem Piotrem Curie i fizykiem Henri Becquerelem otrzymała Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. za odkrycie nowych pierwiastków: polonu i radu, nagrodzono ją Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Po śmierci Skłodowskiej-Curie w 1934 r. Albert Einstein w jednym z esejów napisał, że „była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem spośród tych, których przyszło mu poznać”. W 2009 roku brytyjski magazyn „New Scientist” uznał polską uczoną za największą kobietę naukowca wszechczasów. W przeprowadzonej przez pismo ankiecie wzięło udział 800 osobistości z międzynarodowego świata nauki. Skłodowska zdobyła ponad 25 proc. głosów, wyprzedzając m.in. Rosalind Franklin, współodkrywczynię podwójnej helisy DNA. Oprócz Marii Skłodowskiej-Curie, patronami roku 2011 będą również Jan Heweliusz i Czesław Miłosz.

polowa stacja rentgenowska
Maria Skłodowska-Curie w renault przerobionym na polową stację rentgenowską, 1914 r./East News

Skłodowska i Irene
Maria Skłodowska-Curie z córką Irene w 1927 roku


NOBEL Z CHEMII 2010

Nobliści z chemiiNagrodę Nobla otrzymało trzech laureatów: Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi i Akira Suzuki. Zostali nagrodzeni za opracowanie metody polegającej na tworzeniu związków chemicznych na bazie węgla przy wykorzystaniu palladu, tak skomplikowanych jak te powstające w naturze. Metoda ta pozwoliła na tworzenie zaawansowanych leków i tworzyw sztucznych oraz podzespołów elektronicznych. By budować tak skomplikowane związki konieczne jest łączenie atomów węgla. Te jednak nie łatwo wchodzą ze sobą w reakcję. Pierwsze próby pobudzenia ich reaktywności pozwoliły tworzyć tylko bardzo proste związki. Tworzenie bardziej skomplikowanych struktur chemicznych owocowało pojawieniem się ogromnej liczby niepożądanych produktów ubocznych. Dopiero metoda opracowana przez Hecka, Negishi i Suzuki pozwoliła przezwyciężyć te problemy. Polega ona na tym, że atomy węgla łączą się na powierzchni atomu palladu co uruchamia reakcję chemiczną. Richard F. Heck to Amerykanin urodzony w 1931 roku. Studiował na University of California w Los Angeles, do emerytury pracował na University of Delaware w Newark. Ei-ichi Negeshi to Japończyk urodzony w 1935 roku, który w 1963 roku ukończył University of Pennsylvania w Filadelfii. Obecnie pracuje na Purdue University w West Lafayette. Akira Suzuki urodził się w 1930 roku w Japonii. Całą swoją karierę naukową związał z jedną uczelnią Uniwersytetem Hokkaido w Sapporo.

Należy uczyć się nie po to, aby zostać uczonym, ale po to, aby lepiej żyć.
Port Pejzaż morski żaglówki, kubizm

 

łódź, ocean Żaglówki na morzu Powrót łodzi rybackich

 
 
 
 
 

 
 

 
Strona testowana w przeglądarkach: Microsoft Edge, Internet Eksplorer 11 oraz Mozilla Firefox wersja 56.0.1
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2017 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *