nagłówek

    HOME --> ZESTAW 5

 


Przygotuj się do egzaminu gimnazjalnego.

Zadania pochodzą z „Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Operonem i Gazetą Wyborczą” 2016.

Informacja do zadań 1 i 2.
Na poniższych rysunkach przedstawiono odmienne sposoby zbierania różnych gazów I, II i III.

sposoby zbierania gazów

Zadanie 1.
Na węglan wapnia podziałano kwasem solnym. Reakcja przebiegła zgodnie z równaniem:

CaCO2 + 2HCl --> CaCl2 + X↑ + H2O

Do zbierania wydzielającego się gazu zastosowano zestaw pokazany na schemacie II.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Produktem gazowym X w przedstawionej reakcji jest:

A. COB. CO2C. O2D. H2
Rozwiązanie
1.  B

Zadanie 2.
Do zaprezentowanych na schemacie sposobów zbierania gazów (A–C) dobierz odpowiednie opisy (1.–3.).

Schemat:
 A. I
 B. II
 C. III
Gaz:
 1.cięższy od powietrza
 2.lżejszy od powietrza
 3.nierozpuszczalny w wodzie
Rozwiązanie
2.   A2   B1   C3

Zadanie 3.
Wskaż szereg, w którym wymieniono wyłącznie przemiany fizyczne. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A.
rozpuszczanie chlorku sodu w wodzie, parowanie wody, topnienie lodu
B. spalanie węgla, prażenie cukru, krzepnięcie wody
C. topnienie lodu, rozpuszczanie cukru w wodzie, smażenie jajka
D. kwaśnienie mleka, destylacja ropy naftowej, rdzewienie żelaza

Rozwiązanie
3.  A

Zadanie 4.
Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

fragment układu okresowego

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Atom tlenu ma 8 elektronów walencyjnych.PF
Maksymalna wartościowość siarki względem tlenu wynosi VI.PF
Rozwiązanie
4.  F P

Zadanie 5.
Uczniowie mieli za zadanie określić charakter chemiczny tlenku potasu i tlenku  siarki(VI) oraz stwierdzić, czy reagują one z wodą. W tym celu wykonali doświadczenie przedstawione na poniższym schemacie.

schematy doswiadczeń

Obserwacje zanotowano w tabeli.

Nr probówkiObserwacje
IPo dodaniu tlenku potasu do wody z fenoloftaleiną roztwór zabarwił się na kolor malinowy.
IIPo dodaniu tlenku siarki(VI) do wody z oranżem metylowym roztwór zabarwił się na kolor czerwony.

Zaznacz T (tak), jeśli wniosek dotyczący eksperymentu jest poprawny, lub N (nie), jeśli wniosek jest niepoprawny.

Tlenek potasu ma charakter zasadowy.TN
Po zmianie barwy roztworu nie można określić, czy badany tlenek reaguje z wodą.TN
Rozwiązanie
5.  T N

Zadanie 6.
Wskaż związek chemiczny, który nie należy do soli. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. siarczek potasu       B. siarczan(IV) sodu       C. węglan wapnia       D. tlenek sodu

Rozwiązanie
6.  D

Zadanie 7.
W tabeli zapisano informacje dotyczące metali i niemetali.
Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Niemetale mogą występować w stanie skupienia stałym, ciekłym lub gazowym.PF
Metale charakteryzują się dobrym przewodnictwem prądu elektrycznego.PF
Rozwiązanie
7.  P P

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

Zad 1. B Zad  9. Zad 17. Zad 25.
Zad 2. A2 B1 C3 Zad 10. Zad 18. Zad 26.
Zad 3. A Zad 11. Zad 19. Zad 27.
Zad 4. F P Zad 12. Zad 20. Zad 28.
Zad 5. T N Zad 13. Zad 21. Zad 29.
Zad 6. D Zad 14. Zad 22. Zad 30.
Zad 7. P P Zad 15. Zad 23. Zad 31.
Zad 8. Zad 16. Zad 24. Zad 32.
 
Strona testowana w przeglądarkach: Microsoft Edge, Internet Eksplorer 11 oraz Mozilla Firefox wersja 50.1.0
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2017 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *