IV Festiwal Nauki w Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka

    HOME --> PROJEKT EDUKACYJNY

Miniaturki 2011 - IV Festiwal Nauki

Temat projektu
(r. szk. 2010/2011):
„Generał Piotr Szembek daleki i bliski.”

Szembek

Ocena projektu wynika z oceny trzech elementów:

a) oceny efektu końcowego (wytworu), a w szczególności:

- zawartości merytorycznej, treści,
- zgodności z tematem projektu,
- oryginalności,
- kompozycji,
- stopnia wykorzystania materiałów źródłowych,
- estetyki i staranności,
- trafności dowodów i badań,
- wartości dydaktycznej i wychowawczej.

b) oceny wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

- zaangażowania ucznia,
- pomysłowości i innowacyjności
- umiejętności pracy w grupie,
- udziału w praktycznym wykonaniu, wielkości zadań,
- stopnia trudności wykonanych zadań,
- terminowości wykonania przydzielonych indywidualnie zadań,
- poprawności wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
- pracowitości,
- udziału w prezentacji.

c) oceny prezentacji, w tym:

- poprawności językowej,
- słownictwa specjalistycznego,
- efektu artystycznego,
- atrakcyjności i estetyki
- techniki prezentacji,
- stopnia zainteresowania odbiorców,
- poprawności udzielanych wyjaśnień odbiorcom,
- sprawozdania z projektu.

Dokumenty przydatne podczas realizacji projektu:

ikonka worda Kontrakt z uczniami dotyczący realizacji projektu edukacyjnego
ikonka worda Karta projektu
ikonka worda Arkusz samooceny projektu

Praca Arka, Kamila i Tomka z klasy II a wykonana w ramach projektu -->

 
Strona testowana w przeglądarkach: Internet Eksplorer 9 i 10 oraz Mozilla Firefox wersja 37.1.2.
Ostatnia aktualizacja: 02 maja 2015 r.
Stronę redaguje: * W.K.K. *